Norsk start 5–7 Lærernettsted (LK20) av Nina Rushby Flem og Marie Brøvig Strømme (Nettsted)

Norsk start 5–7 Lærernettsted (LK20)

Norsk start 5–7 (LK20)

Digital ressurs, Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Rushby Flem og Brøvig Strømme, 2023, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter189,– ekskl. mva
236,– inkl. mva
Klar til bruk 14.08.2023

Omtale

Norsk start 5–7 har elev- og lærernettsted som gir læreren mulighet til å tilpasse undervisningen og tilrettelegge for den enkelte elev.


I lærernettstedet får læreren oversikt over oppgaver, resultat og tidsbruk for hver enkelt elev. Læreren kan tildele oppgaver til enkeltelever og grupper ut fra behov, og kommentere og veilede skriftlig eller muntlig. Læreren kan også lage egne oppgaver og dele med elevene. På lærernettstedet er det også en egen veiledning som gir pedagogiske tips til hvordan du som lærer kan bruke verket.

I elevnettstedet får elevene muligheter til å jobbe med varierte oppgaver som følger tema og struktur fra tekst- og arbeidsbok. Elevnettstedet åpner for mengdetrening og mulighet til å øve på ulike ferdigheter. Mange av oppgavene er selvrettende, mens større oppgaver skriftlig og muntlig åpner for dialog med læreren.

Nettstedet har individuell innlogging for elever og lærere.