Norsk start 5-7 Tekstbok Nivå 1, 2 og 3 (K06)

Linda Gjelseth og Sigrid Lofthus, 2010, Innbundet, Nynorsk, Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
709,–

Omtale

Norsk start 5–7 finnes i ny utagave for LK20.

Norsk start 5-7 Tekstbok forutsetter at elevene kan lese. Til elever med liten eller ingen erfaring med det norske språket anbefaler vi Norsk start 5-7 Kom i gang.
Tekstboka er delt inn i de tre nivåene som er beskrevet i læreplanen og har mange fotografier og illustrasjoner som gir verdifull støtte i undervisningen, og vi anbefaler at elevene jobber med Norsk start 5-7 Arbeidsbok parallelt.

Læreverket gir elevene grunnleggende språkopplæring fra det helt elementære til de har tilstrekkelige språkferdigheter til å følge ordinær undervisning.