Norsk start 5-7 Digital Elevnettsted (K06)

Gratis tilleggsressurs uten innlogging

Linda Benedikte Gjelseth og Sigrid Lofthus, 2013, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet

Omtale

På dette åpne elevnettstedet jobber elevene med oppgaver relatert til temaene i boka. Ordbanken er svært nyttig for å øve inn ordforrådet.