Norsk start 1–2 Intro Les og skriv (LK20)

Norsk start 1–2 (LK20)

Elevbok

Nina Rushby Flem, Sara Blikstad Nyegaard og Marie Brøvig Strømme, 2024, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
379,–
Forventes i salg 30.08.2024

Andre utgaver

Omtale

Norsk start 1–2 Les og skriv er et læreverk i grunnleggende norsk for elever på 1. og 2. trinn. Læreverket følger Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter i LK20.

Norsk start 1–2 Les og skriv kombinerer muntlige ferdigheter i norsk med grunnleggende lese- og skriveopplæring tilpasset nyankomne elever. Boka er en kombinert tekst- og arbeidsbok som presenterer bokstavene, slik at elevene lærer å lese og øve skriftforming.

Norsk start 1–2 Les og skriv gir en oversiktlig og trygg start på lese- og skriveopplæringen tilpasset nyankomne elever. Les og skriv er en kombinert tekst- og arbeidsbok som består av 15 kapitler med ulike temaer fra norsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE. Boka er tematisk organisert med en tydelig og gjentakende struktur. Boka legger til rette for en integrert språk- og fagopplæring ved at elevene får jobbe med faglig innhold i språkopplæringen og med språklige ferdigheter i fagopplæringen.

Norsk start 1–2 Les og skriv legger godt til rette for differensiering og tar høyde for at elevene har svært ulike forkunnskaper og ulik progresjon. Boka retter seg mot nyankomne elever som har liten eller ingen erfaring med det norske språket. Nivådelte lesetekster og varierte oppgaver åpner for differensiering.