Norsk start 1-4 Tekstbok Nivå 1, 2 og 3 (K06)

Ragnar Arntzen og Anette Hagerup, 2010, Innbundet, Nynorsk, Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Omtale

Norsk start 1–4 Tekstbok forutsetter at elevene kan lese. Til elever med liten eller ingen erfaring med det norske språket anbefaler vi Norsk start 1-4 Kom i gang.
Tekstboka er delt inn i de tre nivåene som er beskrevet i læreplanen og har mange fotografier og illustrasjoner som gir verdifull støtte i undervisningen.. Elever på 1. og 2. trinn jobber med Arbeidsbok 1-2 parallelt med tekstboka, mens elever på 3. og 4. trinn bruker Arbeidsbok 3-4.

Læreverket gir elevene grunnleggende språkopplæring fra det helt elementære til de har tilstrekkelige språkferdigheter til å følge ordinær undervisning.