Norsk start 1-4 Digital lærerveiledning (K06) (lærerlisens)

Ragnar Arntzen og Anette Hagerup, 2011, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
For skoler/bedrifter266,– ekskl. mva
332,– inkl. mva

Omtale

Den digitale lærerveiledningen inneholder en generell veiledning og metodiske tips til hvordan du og dine elever kan jobbe med de enkelte temaene, kapitlene, tekstene og oppgavene. Du finner også aktuelle og oppdaterte lenker.
Det er mulig å skrive ut deler av veiledningen, både stoff for læreren og oppgaver for elevene.

Inne i lisensen finner du også tavlebøker av alle utgaver til verket til bruk på digital tavle. Tavlebøkene har innlest tekst. Du får også mye annet innhold du kan bruke på digital tavle:

- hent fram bilder fra tekstboka for begrepsinnlæring og samtale
- hent fram oppgaver til felles problemløsning
- spill av lydspor
- vis filmsnutter relatert til noen av temaene i verket

Hver lærerlisens gjelder for én lærer i ett skoleår.