Norsk på 1-2-3 Elevnettsted/Free tasks

Norsk på 1–2–3

Norsk nivå A1–A2

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald, 2017, Nettsted, Bokmål

Omtale

Information in English below.


Norsk på 1–2–3 elevnettsted
Elevnettstedet følger strukturen i boka Norsk på 1–2–3 og inneholder supplerende interaktive øvelser i vokabular, grammatikk og uttale. Nettstedet inkluderer oppgaver i lese- og lytteforståelse på nivå med norskprøven. Lærere kan også hente lytteoppgaver her. Fasit til oppgavene i boka ligger også her.

Norsk på 1–2–3 har også et lærernettsted der læreren finner veiledning og grammatikktips til alle kapitlene, oppgaver til bruk i klassen, samtalespill, bildesamlinger, ekstra lytteoppgaver og prøver.

Norsk på 1–2–3 er et nybegynnerverk som passer for studenter og andre som vil lære norsk raskt. Boka har engelsk som støttespråk. Rask progresjon.

Information in English:
Norsk på 1–2–3 learners’ website
The learners’ website has the same structure as the book, and contains supplementary interactive practice material for vocabulary, grammar and pronunciation. It has exercises in reading and listening comprehension at the same level as the test in each chapter. Teachers will also find listening practice material here, as well as answers to the exercises in the book.

Norsk på 1–2–3 also has a website for teachers which contains guidance and grammar hints for each chapter, exercises for classroom use, conversation games, collections of illustrations, extra listening exercises and tests.

Norsk på 1–2–3 is a course for beginners, both students and others who want to learn Norwegian quickly. The book has explanations in English and the progression is fast.