Norsk grammatikk Teoribok A2–C1 Unibok

Norsk grammatikk

Norsk som andrespråk, nivå A2–C1

Kirsti Mac Donald, 2022, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere

Omtale

Unibok er den digitale utgaven av Norsk grammatikk teoribok. Læreverket gir en systematisk oversikt over grammatikken for deltakere med norsk som andrespråk, nivå A1–C1. Den legger vekt på å beskrive de grammatiske strukturene og bruken av de ulike formene grundig, med videre øving i arbeidsbøkene og på det gratis elevnettstedet.

Norsk grammatikk teoribok gir en systematisk oversikt over norsk grammatikk, der forklaringer og regler er formulert ut fra behovet til dem som ikke har norsk som morsmål. Med mange eksempler på praktisk språkbruk og illustrerende tegninger og foto er boka lettlest både for lærere og elever. Boka passer for innlærere fra nivå A2 til C1. Alle temaer behandles først på A2-nivå, der de elementære strukturene blir forklart. På nivåene B1 til C1 blir flere detaljer om alle emnene presentert.

Læreverket har to arbeidsbøker med oppgaver knyttet direkte til emnene i teoriboka. Det finnes også en gratis nettressurs for videre øving; Norsk grammatikk Elevnettsted.

Unibok er en digital utgave av boka og kan brukes på alle digitale flater, både online og offline. Teksten tilpasser seg skjermstørrelsen og kan også justeres, og man kan lytte til teksten med tekst-til-tale der ordene markeres samtidig under opplesingen. Innholdsfortegnelse, fulltekstsøk og bokmerkefunksjon gjør det lett å finne fram og holde oversikt. Man kan også markere tekst og legge inn notater, som man kan eksportere til pdf eller word.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på unibok.no eller via «Min side» på cdu.no.