Norsk grammatikk Elevnettsted av Kirsti Mac Donald (Nettsted)

Norsk grammatikk Elevnettsted

Norsk grammatikk

Norsk som andrespråk. Nivå A2–C1

Kirsti Mac Donald, 2022, Nettsted, Bokmål

Omtale

Norsk grammatikk Elevnettsted følger Norsk grammatikk Teoribok og gir videre øving på emnene den tar opp.

Elevnettstedet har samme struktur som teoriboka og gir gratis øving på stoffet fra boka. Her finnes selvinstruerende øvelser til hvert kapittel der deltakerne får direkte respons på svarene.
Nettstedet inneholder også fasit til arbeidsboka.