Norsk grammatikk Elevnettsted

Norsk grammatikk

Norsk for voksne innvandrere

Kirsti Mac Donald, 2015, Nettsted, Bokmål

Omtale

På nettstedet er det selvinstruerende øvelser til hvert kapittel der deltakerne får direkte respons på svarene. Mange av oppgavene er med lyd.
Her finnes også fasit til arbeidsboka.