Norsk-engelsk juridisk ordbok

Sivil- og strafferett

Åge Lind, 2009, Heftet, Bokmål

Omtale

Norsk-engelsk juridisk ordbok er beregnet på oversettere, tolker, jurister og andre som har behov for å overføre norsk juridisk terminologi til engelsk.

De fleste hovedtermene er definert på norsk og engelsk. Boken legger dessuten stor vekt på å vise hvordan begrepene brukes i setninger og i kombinasjon med andre ord, siden juridisk språk, på både norsk og engelsk, ofte består av faste uttrykk og formuleringer.

På en rekke områder tar forfatteren også opp forskjellene mellom norsk og engelsk/amerikansk rett, til dels også mellom engelsk og amerikansk rett.

Ordboken bygger på en sammenligning av norsk og engelsk/amerikansk juridisk dokumentasjon og litteratur (lover, dommer, rettsreferat, juridiske dokumenter, lærebøker osv.). Eksemplene som er brukt, er i stor grad autentiske, hentet fra norske og engelskspråklige kilder og oversatt.

5. utgave er utvidet med mye nytt materiale. Det er foretatt en rekke forandringer i definisjoner og illustrerende setninger for å fange opp de endringene som har funnet sted siden forrige utgave, både i norsk og i engelsk/amerikansk rett.