Norsk 9 frå Cappelen Damm Grunnbok

Norsk 8-10 fra Cappelen Damm
Marte Blikstad-Balas, Christoffer Beyer-Olsen og Mette Haustreis, 2021, Innbundet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Norsk 9 Grunnbok
Grunnboka er en alt-i-ett-bok for eleven og består av seks kapitler bygget opp rundt spennende elevnære, norskfaglige og tverrfaglige tema.

Tema i Norsk 9

1 – I andres liv
om å få innblikk i andres liv, om å kjenne seg igjen i andre, og om å få forståelse for andre livssituasjoner enn vår egen

2 – Ordet er ditt!
om retorikk, protester og appeller, om hvorfor det er viktig å engasjere seg i samfunnet, hva vi liker ved samfunnet vårt, og litt om satire

3 – Medgang og motgang
om kjærlighet og utfordringer, om motivasjon og utholdenhet, glede og sorg, og det å tåle at livet kan være vanskelig

4 – Hva er det norske?
om identitet, tradisjon og endring, om det som har vært, det som er og det som kommer

5 – Det mangfoldige språket
om språk som politikk, om norske dialekter og muntlig bruk av språket, om bakgrunnen for at norsk har to skriftspråk, og om holdninger til språk og språkbruk

6 – Generasjoner
om forholdet mellom generasjoner, om det som er fint, det som er litt vanskelig og det som er vondt

Oppbygning av kapitlene
I hvert kapittel finner du:
• en introduksjon til temaet som legger til rette for samtale og diskusjon i klassen.
• autentiske tekster knyttet til temaet i kapitlet. Tekstene er i ulike sjangre, med tilhørende fagstoff og et variert utvalg oppgaver. Blant tekstene er det alltid en tekst til dybdelesing/veiledet lesing med lesestopp underveis, en elevtekst som eksempeltekst for skriving i ulike sjangre og en sidemålstekst med oppgaver på og om sidemål.
• korte, lettleste fagtekster som gir elevene viktig norskfaglig kunnskap som en ramme for arbeidet med de autentiske tekstene. Det kan for eksempel handle om sjangerkunnskap, lese- og læringsstrategier, retorikk, språk- og litteraturhistorie eller kilder og kildevurdering.
• muligheter for vurdering i både skriftlig og muntlig norsk. I hvert kapittel er det én større skriveoppgave for skriving av egen tekst i samme sjanger som eksempelteksten og en større muntlig oppgave knyttet til temaet i kapitlet der elevene får øve og praktisere ulike muntlige kommunikasjonsformer.
• en egen del med oppgaver som går spesifikt på språk og arbeid med språket som system og mulighet.
• en egen del med oppgaver som handler om å se flere tekster i sammenheng.

Differensiering og tilpasset opplæring
Norsk 9 skal være en norskbok for alle elever. Derfor har vi lagt vekt på:
• dybdelesing/veiledet lesing med lesestopp på én tekst i hvert kapittel
• lesevennlige innganger til fagstoffet, som går i dialog med eleven
• utstrakt bruk av begrepsforklaringer og oppgaver om begreper i hvert kapittel, både vanskelige/nye ord og norskfaglige fagbegreper
• gjennomgående bruk av pedagogiske stillaser i oppgavene; tips, eksempler, setningsstartere og annet, slik at alle elever kan arbeide med de samme tekstene og oppgavene.
• eksplisitte oppgaveformuleringer som gjør det tydelig både hva oppgavene ber om og hvordan de skal løses
• at mest mulig av informasjonen som trengs for å løse en oppgave står i direkte tilknytning til oppgaven, for å unngå leting/blaing hvis det ikke er en del av formålet med oppgaven.
• utstrakt pedagogisk bruk av bilder og illustrasjoner til visualisering og lesestøtte