Norsk 8 frå Cappelen Damm Grunnbok

Norsk 8-10 fra Cappelen Damm
Marte Blikstad-Balas, Christoffer Beyer-Olsen og Mette Haustreis, 2020, Innbundet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Grunnboka er en alt-i-ett-bok for eleven og består av seks kapitler bygget opp rundt spennende elevnære, norskfaglige og tverrfaglige tema.

Tema i Norsk 8
1 – Helter
om heltemot og heltedåder, om superhelter, romanhelter, hverdagshelter og andre helter
2 – Skummelt?
om spøkelser og andre skumle vesener, om frykt, fare, spenning, grøss og litt om virkelig vanskelige følelser
3 – Midt imellom
om ungdomstid, kriser og vennskap, om selvfølelse, press og krav, og det å ønske seg en kjæreste
4 – Framtidsvisjoner
om yrker, roboter og livet i år 2040, om natur og teknologi, modernisme, bærekraftig utvikling og science-fiction
5 – Språk i endring
om nyord, emojier, multietnolekt og SMS-språk, og om det er viktig å ta vare på språket vårt
6 – Helt fantastisk
om fantastiske fortellinger; fantasy, myter, dataspill, moderne eventyr og humoristiske dikt

Oppbygning av kapitlene
I hvert kapittel finner du:
• en introduksjon til temaet som legger til rette for samtale og diskusjon i klassen.
• autentiske tekster knyttet til temaet i kapitlet. Tekstene er i ulike sjangre, med tilhørende fagstoff og et variert utvalg oppgaver. Blant tekstene er det alltid en tekst til dybdelesing/veiledet lesing med lesestopp underveis, en elevtekst som eksempeltekst for skriving i ulike sjangre og en sidemålstekst med oppgaver på og om sidemål.
• korte, lettleste fagtekster som gir elevene viktig norskfaglig kunnskap som en ramme for arbeidet med de autentiske tekstene. Det kan for eksempel handle om sjangerkunnskap, lese- og læringsstrategier, retorikk, språk- og litteraturhistorie eller kilder og kildevurdering.
• muligheter for vurdering i både skriftlig og muntlig norsk. I hvert kapittel er det én større skriveoppgave for skriving av egen tekst i samme sjanger som eksempelteksten og en større muntlig oppgave knyttet til temaet i kapitlet der elevene får øve og praktisere ulike muntlige kommunikasjonsformer.
• en egen del med oppgaver som går spesifikt på språk og arbeid med språket som system og mulighet.
• en egen del med oppgaver som handler om å se flere tekster i sammenheng.

Differensiering og tilpasset opplæring
Norsk 8 skal være en norskbok for alle elever. Derfor har vi lagt vekt på:
• dybdelesing/veiledet lesing med lesestopp på én tekst i hvert kapittel
• lesevennlige innganger til fagstoffet, som går i dialog med eleven
• utstrakt bruk av begrepsforklaringer og oppgaver om begreper i hvert kapittel, både vanskelige/nye ord og norskfaglige fagbegreper
• gjennomgående bruk av pedagogiske stillaser i oppgavene; tips, eksempler, setningsstartere og annet, slik at alle elever kan arbeide med de samme tekstene og oppgavene.
• eksplisitte oppgaveformuleringer som gjør det tydelig både hva oppgavene ber om og hvordan de skal løses
• at mest mulig av informasjonen som trengs for å løse en oppgave står i direkte tilknytning til oppgaven, for å unngå leting/blaing hvis det ikke er en del av formålet med oppgaven.
• utstrakt pedagogisk bruk av bilder og illustrasjoner til visualisering og lesestøtte