Norsk 8 fra Cappelen Damm Lærerens bok

Norsk 8-10 fra Cappelen Damm
Marte Blikstad-Balas, Christoffer Beyer-Olsen og Mette Haustreis, 2020, Fleksibind, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Norsk 8 fra Cappelen Damm Lærerens bok er den eneste boka du trenger til Norsk 8-10. Det er en utvidet versjon av grunnboka, full av nyttig innhold for deg som er lærer. Lærerens bok kan brukes både i planleggingen og «rett inn i timen». Den skal være lærerens hemmelige våpen, full av gode ideer til en god og variert undervisning.

I Lærerens bok finner du
• nyttig bakgrunnsinformasjon, informasjon om tverrfaglige tema og mye annet.
• henvisninger til alle relevante kompetansemål fra læreplanen.
• spørsmål som kan stilles i klassen for å skape gode samtaler og refleksjoner i tilknytning til tekster og illustrasjoner.
• forslag til undervisningen og arbeidet i klasserommet. Her finnes alt fra forslag til komplette undervisningsopplegg, til alternative måter å gjøre oppgaver på – med vekt på muntlighet, samarbeid, aktivitet og lekbasert læring.
• tips til mindre oppgaver som kan trekkes inn i underveisvurderingen gjennom skoleåret.
• henvisninger til den digitale lærerressursen som hører til bøkene, med faglig bakgrunnsstoff, innspilt lyd, filmer, podkaster, nyttige arbeidsark, vurderingsskjemaer og mye annet.

Norsk 8-10 fra Cappelen Damm har en digital lærerressurs som hører til bøkene. I Lærerens bok finner du all informasjon om relevant innhold i denne ressursen: faglig bakgrunnsstoff, innspilt lyd, filmer, nyttige arbeidsark, vurderingsskjemaer og mye annet.