Norsk 4 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

Norsk 1-4 fra Cappelen Damm
Karine Aambø, Ingeborg Anly og Roy-Petter K. Johansen, 2022, Spiral, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
709,–

Omtale

I lærerveiledningen til Norsk 4 får du:

- en spesifikk innføring i verkets metodikk og tankegang. Denne delen gir tips til ulike måter å arbeide systematisk med lesing og skriving på. Du finner også tips for å trene muntlige ferdigheter.
- en oversiktlig gjennomgang av hver side i Grunnboka og Arbeidsboka. Her får du tips til hvordan du kan arbeide spesifikt med sidene i boka. I tillegg får du mange råd og tips om utfyllende læringsaktiviteter som kan danne utgangspunkt for videre arbeid.

Samlet sett vil du få et godt utgangspunkt for å skape motiverende norsktimer med høy grad av aktivitet og mestringsfølelse hos elevene. Forfatterne viser til velprøvde arbeidsmetoder og krydrer med kreative og lekpregede innfallsvinkler.