Norsk 2 frå Cappelen Damm Grunnbok

Norsk 1-4 fra Cappelen Damm
Karine Aambø, Marte Tovsrud Syverinsen og Sylvelin Vatle, 2020, Innbundet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Grunnboka har en oversiktlig og enkel struktur, og et lekent og barnevennlig uttrykk. Elevene følger også dette året gjennomgangsfigurene Snipp, Snapp og Snute, tre dyr med menneskelige egenskaper.

Boka er delt inn i åtte kapitler med temaer tilpasset alderstrinnet:

1. Klassen vår
2. Hør på meg
3. Tenk nytt
4. Fakta, faktisk
5. Tekst og bilder
6. Å fortelle
7. Ord og uttrykk
8. Å beskrive

Lesing og leselyst
Boka har et stort og variert tekstutvalg som motiverer elevene til lesing, og som gir leselyst. Mange av tekstene er det naturlig å bruke til høytlesing og samlesing, som utgangspunkt for felles tekstopplevelser. Flere av tekstene ivaretar de nye tverrfaglige temaene til fagfornyelsen.

Differensiering
Hvert kapittel har tilpassede og nivådifferensierte tekster.

Ord og begreper
Boka legger opp til eksplisitt arbeid for å øke elevenes ordkunnskap og begrepsapparat.

Språk, grammatikk og tegnsetting
Elevene arbeider blant annet med emner som: alfabetet, vokaler og konsonanter, enkel tegnsetting, stor bokstav i navn, spørreordene, diftongene, sammensatte ord og litt om dialekter.

Muntlighet
Mange oppgaver åpner for muntlig aktivitet, som samtale, stille spørsmål, lytte og lage enkle presentasjoner.

Skriving
Det finnes flere små og store skriveoppgaver knyttet til tekstene. Flere av disse legger opp til at elevene skal arbeide videre med tekstskaping utenfor boka og i arbeidsboka.

Kjerneelementene i norskfaget og de tverrfaglige temaene er ivaretatt.

Grunnboka er naturlig å bruke sammen med NORSK 2 Arbeidsbok fra Cappelen Damm.

Boka kan brukes sammen med SKOLEN fra Cappelen Damm.