Norsk 2 fra Cappelen Damm Arbeidsbok

Norsk 1-4 fra Cappelen Damm
Karine Aambø, Marte Tovsrud Syverinsen og Sylvelin Vatle, 2020, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

I NORSK 2 Arbeidsbok fra Cappelen Damm finner du oppgaver som

• trener leseflyt og leseforståelse - inkludert korte tekster med oppgaver av ulikt slag
• legger til rette for en funksjonell skriveopplæring - inkludert eksempeltekster med skriverammer og mange små og store skriveoppgaver
• omhandler relevante språklige emner
• stimulerer kreativitet og fantasi

Innholdet i og målet med oppgavene bør alltid gjøres klart for elevene. De skal forstå hensikten med å skrive, og få oppleve å uttrykke seg gjennom tekst. Selv om rettskrivingen ikke er helt på plass ennå, skal andreklassingen bruke språket sitt til å formilde noe. Mange av oppgavene i arbeidsboka bør derfor, både i forkant og underveis, gjennomføres med tydelig og god veiledning fra lærer.