Norsk 10 fra Cappelen Damm Lærerens bok

Norsk 8-10 fra Cappelen Damm
Mette Haustreis, Christoffer Beyer-Olsen og Marte Blikstad-Balas, 2022, Fleksibind, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Norsk 10 fra Cappelen Damm Lærerens bok er den eneste boka du trenger til Norsk 8-10. Det er en utvidet versjon av grunnboka, full av nyttig innhold for deg som er lærer.
Her finner du nyttig bakgrunnsinformasjon, informasjon om tverrfaglige tema og mye annet.
Du finner henvisninger til alle relevante kompetansemål fra læreplanen.
Du finner spørsmål som kan stilles i klassen for å skape gode samtaler og refleksjoner i tilknytning til tekster og illustrasjoner.
Du finner forslag til undervisningen og arbeidet i klasserommet.
Her finnes alt fra forslag til komplette undervisningsopplegg, til alternative måter å gjøre oppgaver på – med vekt på muntlighet, samarbeid, fysisk aktivitet og lekbasert læring. Du finner også tips til mindre oppgaver som kan trekkes inn i underveisvurderingen gjennom skoleåret.

Norsk 8-10 har en digital lærerressurs som hører til bøkene. I Lærerens bok finner du all informasjon om relevant innhold i denne ressursen: faglig bakgrunnsstoff, innspilt lyd, filmer, nyttige arbeidsark, vurderingsskjemaer og mye annet.