Norsk 10 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Norsk 8-10 fra Cappelen Damm
Marte Blikstad-Balas, Christoffer Beyer-Olsen og Mette Haustreis, 2021, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Norsk 10 Grunnbok Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format, og en del av læreverket NORSK 8–10 fra Cappelen Damm. Boka er beriket med innlest lyd. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Kjerneelementene i Norsk 8–10

  • Tekst i kontekst, kritisk tilnærming til tekst, muntlig kommunikasjon, skriftlig tekstskaping og språket som system og mulighet er integrert i hvert kapittel.

  • Språklig mangfold er representert som eget tema med ett kapittel på hvert trinn.


Ønsker du deg én lærebok i norsk

- som er bygd opp rundt spennende elevnære, norskfaglige og tverrfaglige tema?

- med et rikt utvalg tekster som gir leselyst og leseglede?

- med engasjerende læringsforløp som dekker alle grunnleggende ferdigheter?

- med integrerte oppgaver for underveisvurdering i både skriftlig og muntlig norsk gjennom hele skoleåret?

- som inneholder tekster og oppgaver til undervisning i både hovedmål og sidemål?

- som gir alle elever forutsetninger for læring og mestring i norskfaget?

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.