Norsk 10 frå Cappelen Damm Grunnbok

Norsk 8-10 fra Cappelen Damm
Marte Blikstad-Balas, Christoffer Beyer-Olsen og Mette Haustreis, 2022, Innbundet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Norsk 10 Grunnbok Grunnboka er en alt-i-ett-bok for eleven og består av seks kapitler bygget opp rundt spennende elevnære, norskfaglige og tverrfaglige tema.

Tema i Norsk 10

1 – Nesten helt perfekt?
om forventninger og press utenfra og innenfra, om hvem vi er, hva vi tror vi må være og
hvordan vi uttrykker det

2 – Språk på godt og vondt
om språk som bygger broer og språk som splitter, om kjærlighet til språk og i språk, og om
hatprat og trakasserende språkbruk

3 – Løgn eller sannhet
om løgn og sannhet i skjønnlitteratur og sakprosa, om å pynte på sannheten, om falske
sannheter og nyheter, og løgnen som virkemiddel

4 – Sammen
om det som skiller oss og det som binder oss sammen, om avstand og nærhet,
individualisme og fellesskap

5 – Du store verden
om tekster fra andre steder og virkeligheter, om kultur- og litteraturmøter og internasjonale
perspektiver

6 – Veivalg
om små og store valg, om mening og muligheter, om det trygge, det modige, det farlige og
det ekstreme
-------------------------
7 – Oppslagsdel
oppsummert litteraturhistorie/tidslinje, sjangeroversikt, minigrammatikk sidemål, tips og råd
til skriftlige og muntlige vurderingssituasjoner, om kilder og kildebruk
-------------------------
Skriving i Norsk 10: drøftingsartikkel, essay, novelle, analyse, sammenlikning, tolkning

Oppbygning av kapitlene I hvert kapittel finner du:
• en introduksjon til temaet som legger til rette for samtale og diskusjon i klassen.
• autentiske tekster knyttet til temaet i kapitlet. Tekstene er i ulike sjangre, med tilhørende fagstoff og et variert utvalg oppgaver. Blant tekstene er det alltid en tekst til dybdelesing/veiledet lesing med lesestopp underveis, en elevtekst som eksempeltekst for skriving i ulike sjangre og en sidemålstekst med oppgaver på og om sidemål.
• korte, lettleste fagtekster som gir elevene viktig norskfaglig kunnskap som en ramme for arbeidet med de autentiske tekstene. Det kan for eksempel handle om sjangerkunnskap, lese- og læringsstrategier, retorikk, språk- og litteraturhistorie eller kilder og kildevurdering.
• muligheter for vurdering i både skriftlig og muntlig norsk. I hvert kapittel er det én større skriveoppgave for skriving av egen tekst i samme sjanger som eksempelteksten og én større muntlig oppgave knyttet til temaet i kapitlet der elevene får øve og praktisere ulike muntlige kommunikasjonsformer.
• en egen del med oppgaver som går spesifikt på språk og arbeid med språket som system og mulighet.
• en egen del med oppgaver som handler om å se flere tekster i sammenheng.

Differensiering og tilpasset opplæring Norsk 10 skal være en norskbok for alle elever.
Derfor har vi lagt vekt på:
• dybdelesing/veiledet lesing med lesestopp på én tekst i hvert kapittel
• lesevennlige innganger til fagstoffet, som går i dialog med eleven
• utstrakt bruk av begrepsforklaringer og oppgaver om begreper i hvert kapittel, både vanskelige/nye ord og norskfaglige fagbegreper
• gjennomgående bruk av pedagogiske stillaser i oppgavene; tips, eksempler, setningsstartere og annet, slik at alle elever kan arbeide med de samme tekstene og oppgavene.
• eksplisitte oppgaveformuleringer som gjør det tydelig både hva oppgavene ber om og hvordan de skal løses
• at mest mulig av informasjonen som trengs for å løse en oppgave står i direkte tilknytning til oppgaven, for å unngå leting/blaing hvis det ikke er en del av formålet med oppgaven.
• utstrakt pedagogisk bruk av bilder og illustrasjoner til visualisering og lesestøtte