Norges og Verdens historie - en innføring. Nettsted av Øivind Stenersen og Asle Sveen (Nettsted)

Norges og Verdens historie - en innføring. Nettsted

Norges og Verdens historie
Øivind Stenersen og Asle Sveen, 2018, Nettsted, Bokmål

Omtale

Nettstedene er lagt opp etter kapitlene i bøkene Norgeshistorie -en innføring som er skrevet av Øivind Stenersen og Verdenshistorie -en innføring som er skrevet av Øivind Stenersen og Asle Sveen. Bøkene og nettstedene er rettet mot voksne innvandrere på B1-B2-nivå.

Elevnettstedene inneholder oppgaver som bearbeider språk og kunnskapsstoffet i kapitlene.