Norges historie - En innføring. Elevnettsted

Norges og Verdens historie
Øivind Stenersen, 2016, Nettsted, Bokmål

Omtale

Elevnettstedet inneholder oppgaver som bearbeider språk og kunnskapsstoffet i kapitlene. For læreren fins det metodiske tips og lenker til lyd, oversettelser og tilleggsstoff, som for eksempel videomateriell.