Nettverksøkonomi

- digitale tjenester og sosiale mediers økonomi

Arne Krokan, 2013, Heftet, Bokmål

Omtale

Vi lever på mange måter i en overgangsfase mellom et tradisjonelt industrisamfunn og et digitalt nettsamfunn. Stadig flere varer og tjenester blir digitale, eller de blir påvirket av digitale tjenester, ved at hele eller deler av salgs- og kjøpsprosesser foregår på nett. Når maskinene overtar arbeidsoppgaver som mennesker tidligere har utført, skjer det også noe med de økonomiske betingelsene for transaksjonene. Det er disse betingelsene denne boken handler om.

Nettverksøkonomi - digitale tjenester og sosiale mediers økonomi er en bok for alle som:

  • vil forstå de grunnleggende mekanismene som styrer produksjon og omsetning av digitale tjenester
  • vil dra nytte av forskningsbasert kunnskap om den digitale økonomien
  • skal utvikle digitale tjenester, enten det er i næringsliv eller offentlig sektor
Nettverksøkonomi er den første boken i en serie på tre bøker som tar opp grunnleggende betingelser for overgangen fra industrisamfunn til digitalt nettsamfunn. Den andre boken tar opp betingelser for forretningsutvikling og nye forretningsmodeller, mens den tredje boken er en bredere analyse av samfunnsmessige utfordringer som følger av teknologiske endringer. Bøkene er en videreføring og utdyping av innholdet fra Den digitale økonomien, som for øvrig vil fortsette å være tilgjengelig.