Naturfag 5 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Naturfag 5-7 fra Cappelen Damm
Guro Barstad Corneliussen og Svend Kristian Eidsten (red.), 2020, Nettsted, Bokmål, Nynorsk

Omtale

Naturfag 5 Grunnbok inneholder kapitlene Lær å forske!, Systemer i naturen, Teknologi (intro), Systemer i menneskekroppen og Universets påvirkning på jorda.

Grunnboka har en tydelig og oversiktlig struktur, og undring, refleksjon og naturfaglige tenkemåter er gjennomgående. Hvert kapittel blir innledet med en oversikt over det elevene skal lære. Oppgaver og forsøk er plassert underveis i kapitlene, og de fleste oppslagene har rammer med korte ordforklaringer og Visste du at-rammer med fun facts.
Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Denne uniboka har både innlest lyd og syntetisk tale.