Naturfag 4 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

Naturfag 1-4 fra Cappelen Damm
Heidi Antell Haugen og Liv- Tone Nilsen, 2022, Spiral, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
709,–

Omtale

Lærerveiledningen består av en generell del og en metodisk del. Den metodiske delen følger grunnboka side for side. I tillegg får du faktaruter som supplement til lærestoffet, tilleggsoppgaver og forslag til opplegg i dybdelæring og hvordan jobbe med tverrfaglige temaer.

Her finner du også oppgaver til fagtekstene som står i hvert kapittel i grunnboka.