Naturfag 4 frå Cappelen Damm Grunnbok

Naturfag 1-4 fra Cappelen Damm
Heidi Antell Haugen og Liv- Tone Nilsen, 2022, Innbundet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Andre utgaver

Omtale

Naturfag 4 fra Cappelen Damm Grunnbok inneholder naturfaglige tekster, morsomme fakta og spennende aktiviteter.

Hvert kapittel starter med en fargerik illustrasjon, Vi grubler, mål og begreper. Gjennom tekst og bilde, aktiviteter og oppgaver føres elevene gradvis inn i den naturfaglige arbeidsmåte. Boka legger til rette for dybdelæring og tverrfaglig arbeid ved hele tiden å aktivere forkunnskap, stimulere til undring og skape koplinger mellom elevenes egne erfaringer og teoristoffet.

Kapitlene avsluttes med en oppsummeringsside som inneholder et dilemma elevene skal reflektere over og oppgaver hvor de får vist hva de har lært og at de kan anvende kunnskapen.

Temaene på 4. trinn er vannets kretsløp, arter som dør ut, dyrevelferd, kjønn og identitet, reproduksjon, energikjeder / næringskeder, energi, fart og temperatur og teknologiske systemer.