Når læring er det viktigste

Undervisning i høyere utdanning

Helge I. Strømsø, Kirsten Hofgaard Lycke og Per Lauvås (red.), 2021, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

En rekke endringer innenfor høyere utdanning de senere årene har gjort det mer utfordrende å være lærer innen sektoren for høyere utdanning. Økt fokus på studenters læring innebærer at vi i enda større grad må reflektere over undervisningsformene.

Forfatterne tar i denne boken utgangspunkt i nyere læringsforskning og peker på mulige konsekvenser for undervisning og vurderingspraksis. Bidragene veksler mellom drøftinger av helt konkrete undervisningsopplegg og mer overordnede refleksjoner over læring, undervisning og vurderingsformer i høyere utdanning. De diskuterer sentrale undervisningsformer ved universiteter og høgskoler og bidrar med ideer til læringsfremmende undervisning.

E-boken tilsvarer 2. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm, 2016.