Myten om Sisyfos

Livets Bibliotek

Essay om det absurde

Albert Camus, 2021, Heftet, Bokmål
Bernt Vestre (Oversetter)
249,–
Nytt opplag 05.06.2023

Omtale

Med nytt innledende essay av Dag Solstad. FRA FØRSTE SIDE – Ja, fra første setning er Myten om Sisyfos en tekst som griper fatt i leseren med et dødsens alvor. Slik verkets undertittel angir, dreier det seg om et «essay om det absurde».

I Myten om Sisyfos tenkes det så å si på avgrunnens rand. Dette dødsens alvor er tilstede ikke bare gjennom tekstens høye trykk og temperatur. Både alvoret og døden tematiseres faktisk allerede i verkets åpningssetning: «Det finnes bare ett virkelig alvorlig filosofisk problem: det er selvmordet.» Også videre klinger alvoret og døden med i teksten – både i påvisningen av hvordan livets absurditet «kan slå hvilket som helst menneske i ansiktet på hvilket som helst gatehjørne», i den nådeløse demaskeringen av menneskets flukt fra det absurde, i diskusjonen av forholdet mellom det absurde og selvmordet, og i utlegningen av det absurdets etiske konsekvenser. For dypest sett er det i døden, i vissheten om menneskets dødelighet at følelsen av livets absurditet har sitt utspring. «Under det dødbringende lys fra denne skjebne, viser nytteløsheten seg.»

- Å avgjøre om livet er verdt å leve eller ikke verdt å leve, det er svaret på filosofiens fundamentale spørsmål. Eller er det det?
- Gjennom verkets første kapittel, «Det absurde og selvmordet», leder slike betraktninger Camus til en serie reformuleringer og presiseringer av utgangsproblemet:
- Er livet verdt å leve? Hva er sammenhengen mellom selvmord og mangel på mening? I hvilken grad er selvmordet en løsning på livets absurditet? Finnes det en logikk inntil døden? Hva menes så med «det absurde»?