Moral og etikk i islam

Safet Bektovic, 2023, Heftet, Bokmål
Den er opplysende, klargjørende og tankevekkende, og et uvurderlig bidrag til enhver som skal undervise om islam i akademisk kontekst i dag.
Signe Aarvik, Prismet

Omtale

Moral og etikk i islam er en introduksjon til islamsk grunnlagsetikk. Den gjør rede for kildene til muslimers moral i etisk tenkning og presenterer de viktigste tolkningsperspektivene historisk og i nåtid. Forfatteren gir en fremstilling av islamsk etikk fra innsiden, og anlegger et bredere idéhistorisk perspektiv, som inkluderer muslimske interaksjoner med andre, nye sosiale erfaringer, kritisk tenkning og vitenskapelige forutsetninger.

I tillegg til å vise samspillet mellom det religiøse og det sekulære, tar boken for seg forholdet mellom menneskesyn, handling og samfunn, og viser hvordan samspillet mellom disse faktorene virker inn på moralsk liv og etisk tenkning blant muslimer.