Moment vg3 (LK20) av Lars August Fodstad, May Lånke, Martin Minken, Audhild Norendal, Marte Blikstad-Balas, Tor Ivar Østmoe, Pål Antonsen, Ole Hjortland og Jostein Saxegaard (Fleksibind)

Moment vg3 (LK20)

Moment vg1-vg3 norsk sf (LK20)

Lærebok norsk studieforberedende Vg3

Fodstad, Lånke, Minken, Norendal, Blikstad-Balas, Østmoe, Antonsen, Hjortland og Saxegaard, 2022, Fleksibind, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
709,–

Omtale

I Moment vg3 møter elevene sammenhengende fagtekst med et gjennomarbeidet språk, gode ordforklaringer, oppsummeringer og oppgaver som trener leseforståelse. Dette gir god mulighet til å arbeide med studieforberedende lesetrening i norskfaget.

Strukturen i læreverket
Kulturhistorien blir presentert kronologisk, med redskapskapitler og kurs flettet inn for å skape sammenhenger og dybdelæring.

Litteratur og kultur
I Moment vg3 arbeider elevene med å forstå og tolke tekster i et kulturhistorisk og tematisk perspektiv. Alle de kulturhistoriske kapitlene inneholder konkrete eksempler der samtidslitteratur og eldre litteratur kobles sammen og utforskes tematisk. De kulturhistoriske kapitlene inneholder to fordypningsartikler på tvers av de litterære epokene, én om arbeiderlitteratur og klasse, og én om krigslitteratur.

Kurs i skriftlige sjangre
I Moment vg3 er det egne kurs om å analysere sammensatte tekster, å skrive essay, retorisk analyse og å skrive fagartikkel. Det er også et eget kapittel med gode tips til å arbeide med en eksamensoppgave. Kurs fra Moment vg1 og Moment vg2 er tilgjengelig på elevens nettsted.

Å tolke sakprosa er et nytt oppdrag i læreplanen LK20
I Moment vg3 er det egne kurs om å analysere sammensatte tekster, å skrive essay, retorisk analyse og tolking av sakprosatekst og å skrive fagartikkel. Det er også et eget kapittel med gode tips til å arbeide med en eksamensoppgave. Kurs fra Moment vg1 og Moment vg2 er tilgjengelig på elevens nettsted.

Oppslagsdel med tipslister og fagbegreper
Moment vg3 inneholder en fyldig oppslagsdel med fagbegreper og tipslister til de skriftlige sjangrene som er behandlet i alle tre bøkene i læreverket. Disse sjekklistene er også tilgjengelig på elevens nettsted.

Tekstutvalget i Moment vg3
Tekstsamlingen i læreboka inneholder sakprosa og skjønnlitteratur fra de ulike epokene – både klassikere og samtidstekster. Alle de eldre tekstene er språklig tilrettelagt og modernisert og har mange og gode ordforklaringer. Tekstene korresponderer tett med ulike temaer som tas opp i kapitlene. Både tekstsamlingen og lærebokas nettsted inneholder modelltekster skrevet av elever og lærere.

Digitale elev- og lærerressurser med lydbok
Moment vg1-3 Elevnettsted har aktuelle, utforskende og fordypende læringsstier og oppgaver som supplerer læreboka. Det er også gode verktøy som hjelper elevene med å analysere, skrive og bygge opp tekster i alle sjangre, og digital ordbok på bokmål og nynorsk. Med lisens til Elevnettsted Pluss får elevene lydbok med læreboktekst og tekstsamling innlest av profesjonelle innlesere fra alle tre bøkene. Moment vg1-3 Lærernettsted har grundige og gjennomarbeidede forslag til årsplaner.Nettstedet har funksjonalitet som legger opp til prosessorientert arbeid. Læreren kan også legge inn egne oppgaver og dele disse med elevene.

Moment vg3 Unibok og Moment vg3 Brettbok er digitale utgaver av læreboka. Unibok inneholder også lydboka.

Forfatterne har solid faglig kompetanse, er gode formidlere og har bred undervisningserfaring.