Moment vg2 Brettbok (LK20)

Moment vg1-vg3 norsk sf (LK20)

Digital lærebok (PDF) norsk studieforberedende vg2

Fodstad, Minken, Norendal, Blikstad-Balas, Lånke og Østmoe, 2021, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
229,–
Bestilles hos annen forhandler

Omtale

Moment vg2 (2021) Brettbok er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format. Moment vg2 (2021) dekker kompetansemålene i læreplanen for norsk studieforberedende vg2 til fagfornyelsen (LK20).

Til læreverket følger det supplerende digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se Moment Elevnettsted og Moment Lærernettsted.

I Brettboka kan eleven gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer, gjøre søk i teksten og benytte tekst-til-tale for opplesning av teksten.

Brettbok-utgaven kan kjøpes på www.brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om læreverket Moment vg1-3 til Fagfornyelsen LK20 på cdu.no/vgs.