Moment vg1–3 Lærernettsted (LK20) av Marte Blikstad-Balas, Lars August Fodstad, May Lånke, Martin Minken, Camilla Gudmundsdatter Magnusson og Audhild Norendal (Nettsted)

Moment vg1–3 Lærernettsted (LK20)

Moment vg1-vg3 norsk sf (LK20)

Digitale lærerressurser norsk studieforberedende Vg1-3

Blikstad-Balas, Fodstad, Lånke, Minken, Magnusson og Norendal, 2020, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

Moment Lærernettsted har ressurser til undervisningen for alle tre årene vg1-vg3. Lærernettstedet brukes sammen med Moment lærebøker og Moment Elevnettsted.

Ressurser til planlegging og undervisningen
Nettstedet har grundige og detaljerte forslag til årsplaner på begge målformer. Årsplanene har oversikt over hvilke kjerneelementer, grunnleggende ferdigheter, tverrfaglige temaer og kompetansemål som dekkes i hver periode. Det er også gode forslag til PowerPointer til bruk i undervisningen og sammendrag til hvert kapittel. Forslagene til undervisningsopplegg finner lærer i oppgavene og læringsstiene til hvert kapittel. Oppleggene omfatter for eksempel om de tverrfaglige temaene i norskfaget, kritisk tilnærming til tekst, lese- og skrivetrening og større oppgaver.

Forslag til romanprosjekter på hvert årstrinn
Under skjønnlitteratur er det større romanprosjekter hvert årstrinn med detaljerte opplegg og læringsstier rundt romaner som er representert med utdrag i tekstsamlingen. Til Moment vg1 har vi valgt romanene Kjersti tar ansvar (Ida Halvorsen), Alt skal brenne (Sofia Nordin) og Begynnelser (Carl Frode Tiller). På lærernettstedet er det forslag til korte PowerPoint-presentasjoner av romanene.

Prosesseorientert arbeid og dialog mellom lærer og elev
Moment lærer- og elevnettsted har funksjonalitet som legger til rette for at lærer og elev kan jobbe sammen i faget. Det er lagt opp til prosesorientert arbeid med utvalgte oppgaver og læringsstier, lærer kan tildele oppgaver til enkeltelever eller grupper og ellers følge elevenes progresjonen og arbeid med oppgavene. Elevene kan lagre arbeidet sitt og har tilgang til innholdet alle tre årene fram til endelig eksamen.

Tilgang og bruk
Med lisens logger lærer seg direkte inn på moment.cdu.no for å få tilgang til lærerinnhold eller via Min side på www.cdu.no.

Les mer om innholdet på Moment Elevnettsted som er gratis å bruke og gir elevene tilgang til alle tre årene fram til de normalt tar eksamen i faget. Med lisensen Moment Elevnettsted Pluss får elevene lytte til innlest læreboktekst og tekstsamling.