Moment vg1–3 Elevnettsted (LK20) av Marte Blikstad-Balas, Lars August Fodstad, May Lånke, Martin Minken, Camilla Gudmundsdatter Magnusson og Audhild Norendal (Nettsted)

Moment vg1–3 Elevnettsted (LK20)

Moment vg1-vg3 norsk sf (LK20)

Digitale elevressurser norsk studieforberedende Vg1-3

Blikstad-Balas, Fodstad, Lånke, Minken, Magnusson og Norendal, 2020, Nettsted, Bokmål

Omtale

Moment Elevnettsted supplerer lærebøkene i læreverket Moment med flere oppgaver til fordypning, aktuelle og utforskende læringsstier og verktøy til støtte for lesing og skriving. Nettstedet er gratis å bruke.

Oppgaver og læringsstier til utforsking og fordypning
Til hvert kapittel er det oppgaver og læringsstier kan elevene fordype seg og utforske temaer fra læreboka. Læringsstiene er sammensatte læringsforløp der elevene arbeider med flere typer oppgaver og medier knyttet til et aktuelt tema i faget. Oppleggne kan brukes i klasserommet eller elevene kan jobbe selvstendig. Eksempler på aktuel

Lese- og skriveverktøy støtter elevene i arbeidet med tekster

I flere av oppgavene får elevene hjelp til å arbeide med tekster i et eget lese- og skrivestøtteverktøy som hjelper dem med å forstå og analysere, skrive og bygge opp egne tekster i alle sjangre. De får også hjelp til å finne virkemidler i tekster de skal lese, og til å bygge opp og strukturere tekster de skal skrive i ulike sjangre.

Romanprosjekter til hvert årstrinn
Under skjønnlitteratur er det større romanprosjekter hvert årstrinn med detaljerte opplegg og læringsstier rundt romaner som er representert med utdrag i tekstsamlingen. Til Moment vg1 har vi valgt romanene Kjersti tar ansvar (Ida Halvorsen), Alt skal brenne (Sofia Nordin) og Begynnelser (Carl Frode Tiller).

Skriv riktig! Språket er vårt viktigste kommunikasjonmiddel
Grammatikken viser oss hvordan et språk er bygd opp, og hvilke regler som gjelder når vi bruker det.på nettstedet er det ressurser og mange øvingsoppgaver som kan brukes i undervisningen. Elevene har tilgang til digital ordbok på bokmål og nynorsk i samme lesevindu, bare et klikk unna. Ordartiklene inneholder ordforklaringer med synonymer og bøyninger, og nettstedet har et lite kurs i bruk av ordbok.
Til hvert kapittel er det test-deg-selv-oppgaver med tilbakemeldinger, sammendrag av kapitlene i læreboka og ressurser med tips og råd.

Funksjonalitet på nettstedet
Elevene kan lagre besvarelsene sine på nettstedet. Elev og lærer kan arbeide prosessorientert med utvalgte oppgaver og tekster, og lærer har oversikt over elevenes progresjon med oppgavene på nettstedet.
Bruk av elevnettstedet er gratis, men elevene må logge inn. Elevene har tilgang til nettstedet alle tre årene og innholdet til vg2 og vg3.

Lydfiler og innlest læreboktekst og tekstsamling får elevene tilgang til med lisens til Moment Elevnettsted Pluss.

Moment Lærernettsted
Les mer om de digitale ressursene for lærer og funksjonalitet under Moment Lærernettsted.