Moment vg1 Unibok (LK20)

Moment vg1-vg3 norsk sf (LK20)

Digital lærebok norsk studieforberedende Vg1

Fodstad, Minken, Norendal, Magnusson, Lånke, Blikstad-Balas, Antonsen og Hjortland, 2020, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Moment vg1 Unibok (2020) er den digitale utgaven av læreboka i norsk til fagfornyelsen og studieforberedende vg1. Formatet er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse. Lisensen er gyldig i 3 år slik at elevene har tilgang fram til avsluttende eksamen i faget.

Med Moment vg1 Unibok (2020) får elevene et digitalt læremiddel som dekker alle målene i læreplanen for norsk studieforberedende utdanningsprogram vg1 til fagfornyelsen. Til læreverket følger det også supplerende digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se Moment Elev- og lærernettsted (2020).

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig – også på mobil. Gode studieverktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan jobbe aktivt under lesingen og slik at leseforståelsen øker.

I Unibok er lærebokteksten og de litterære tekstene lest inn. Digitale ordbøker på bokmål og nynorsk (2020) er integrert og oppslagene vises i lesevinduet. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater og markere i teksten. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever.

Når du har lisens til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om Unibok på www.unibok.no. Les mer om læreverket Moment VG1-VG3 (Fagfornyelsen 2020) på cdu.no/vgs.