Moment vg1 (LK20)

Moment vg1-vg3 norsk sf (Fagfornyelsen LK20)

Lærebok norsk studieforberedende Vg1

Fodstad, Minken, Norendal, Magnusson, Blikstad-Balas, Lånke, Antonsen, Hjortland og Østmoe, 2020, Fleksibind, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
739,–

Omtale

I Moment Vg1 vises elevene at norskfaget krever å tenke selv og lese kritisk og aktivt – en kompetanse som er både nyttig og nødvendig i det moderne mediesamfunnet. Dybdelæring er en sentral del av den pedagogiske metoden, og læreverket forklarer godt slik at elevene kan forstå faget og bruke læreboka når de arbeider selvstendig med faget. Moment dekker hele læreplanen til norsk vg1 fagfornyelsen LK20.

Aktiv og kritisk lesning
En god leser tenker selv, men er også i stand til å bli inspirert av andres ideer og overbevist av gode argumenter. Læreboka inneholder et eget kurs om kritisk lesing og har mange konkrete eksempler. Dette er grunnleggende kompetanse for demokratisk medborgerskap.

Kildekritiske fagtekster
I Moment vg1 er det et eget kurs om å bygge opp en fagartikkel. Kurset dekker alt fra tekstbinding, hva en god innledning og avslutning skal inneholde, til hvordan elevene skal være kildekritiske og hvordan de bruker og refererer til kilder i egne tekster.

Argumentasjon og retorikk
Argumentasjon og retorikk har en sentral plass i Moment fra og med vg1. Elevene lærer hvordan de bruker kunnskaper om retorikk og argumentasjonsanalyse for å vurdere alle former for skriftlig og muntlig kommunikasjon. Denne kunnskapen er sentral for å kunne forholde seg aktivt og kritisk til virkeligheten.

Skjønnlitteraturens verden
Moment gir elevene en original innføring i skjønnlitteraturens verden. Gjennom grundige leseeksempler får elevene bli med inn i tankeprosessene til en erfaren litteraturleser.

Digitale ressurser til norskfaget
Moment har rike og aktuelle digitale ressurser for elevene med oppgaver og læringsstier der elevene får fordype seg, utforske og jobbe selvstendig med temaer i faget. Lærer finner gode forslag til Powerpointpresentasjoner og et utfyllende og gjennomarbeidet forslag til årsplan. Moment Elevnettsted (2020) er gratis, Moment Elevnettsted Pluss med lydfiler av innlest læreboktekst og tekstsammling og Moment Lærernettsted (2020) har lisens.

Digitale utgaver av læreboka

Den digitale utgaven av læreboka, Moment vg1 Unibok (2020) har god funksjonalitet som støtter elevenes leseforståelse, og lærebokteksten og de skjønnlitterære tekstene er lest inn. Læreboka finnes også som Moment vg1 Brettbok (2020).

Forfatterne har solid faglig kompetanse og bred undervisningserfaring
Lars August Fodstad, Martin Minken, Audhild Norendal, May Lånke, Camilla Gudmundsdatter Magnusson, Marte Blikstad-Balas, Tor Ivar Østmoe, Ole Hjortland og Pål Antonsen. Les om alle forfatterne på cdu.no

Les mer om læreverket Moment norsk (Fagfornyelsen LK20) på cdu.no/vgs.