Mennesker, meninger, makter

En introduksjon til religionsvitenskap

Marianne Hafnor Bøe og Anne Kalvig, 2020, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Mennesker, meninger, makter gir en grundig og lettlest innføring for studenter i religionsvitenskap, og for studenter i andre fag der religion står sentralt. Boka står i en kulturanalytisk tradisjon der religion anses som en integrert del av kulturen, men framstiller også et bredt tilfang av andre religionsvitenskapelige metoder og perspektiver, inkludert samfunnsvitenskapelige bidrag.

I boka drøftes spørsmål som er relevante for det akademiske studiet av religion, som for eksempel:

  • Hva er religion?
  • Hva er forholdet mellom religion og kultur?
  • Hvordan opptrer religion i det moderne samfunn?
  • På hvilke måter er kjønn sentralt for organiseringen av religion?
  • Hvordan kommer religion til uttrykk i media og i populærkulturen?
  • Hvilke forskningsmetoder egner seg i studiet av religion?
  • Hva slags forbindelser finnes mellom religion, natur og økologi?
Boka er pedagogisk lagt opp, slik at undervisningen skal kunne følge kapitlene. Den inneholder aktuelle eksempler og diskusjonsoppgaver, samt tekstbokser og ordlister som letter lesingen og formidlingen av fagstoffet.