Medieøkonomi

Konflikt og samspill

Tor Bang og Mona K. Solvoll (red.), 2014, Heftet, Bokmål

Omtale

Professor Robert G. Picard beskrev en gang medieøkonomi som et foreldreløst barn. Generell økonomisk teori er selvsagt et av opphavene til fagfeltet, men medieøkonomi er også sterkt påvirket av andre disipliner og perspektiver, som organisasjonsteori, strategi, institusjonell teori, reguleringsteori, entreprenørskap og politisk økonomi.

Medieøkonomi. Konflikt og samspill gir en fremstilling av medieøkonomi med utgangspunkt i et

  • mediepolitisk samfunnsperspektiv – viser hvordan reguleringskrefter påvirker mediene og deres samfunnsrolle
  • industriperspektiv – analyserer medieutviklingen som en industriell prosess
  • markedsperspektiv – diskuterer ulike markedsformer, posisjoneringsstrategier og differensiering
  • bedriftsperspektiv – drøfter innovasjon, entreprenørskap og valg av organisering i mediebedrifter
  • produktperspektiv – analyserer sammenhengene mellom økonomisk logikk og journalistisk hverdagspraksis
I boken bruker forfatterne en rekke analytiske modeller og verktøy for å beskrive, analysere og drøfte sentrale utviklingstrekk i norske nyhetsmedier.