Matforgiftning

Smitte gjennom mat og vann

Per Einar Granum (red.), 2015, Heftet, Bokmål

Omtale

Matforgiftning - smitte gjennom mat og vann er skrevet for studenter og alle som arbeider innen veterinærmedisin, helsefag, ernæring- og næringsmiddelfag samt næringsmiddelindustrien. Forfatterne gir en oversikt over smittsomme sykdommer som overføres gjennom mat og vann. De beskriver smittestoffene som kan føre til sykdommer, forklarer smitteveier og hvordan sykdom kan forebygges. Noen sentrale temaer i boka er:

  • Hvilke symptomer gir mat- og vannbårne infeksjoner og forgiftninger?
  • Hvordan finner vi smittekildene?
  • Hvordan kan vi avsløre årsakene til at smittestoffene kommer i maten?
  • Hva kan vi gjøre for å hindre uønsket vekst av bakterier og spredning av virus og parasitter?
Matforgiftning - smitte gjennom mat og vann er også nyttig som oppslagsbok for alle som arbeider med helse, ernæringsproblematikk, næringsmidler og veterinærmedisin, og for enhver som vil behandle matvarer hygienisk forsvarlig, eller som har behov for bakgrunnsinformasjon når man selv er rammet av slike sykdommer.