Matematikk for økonomi og finans

Eivind Eriksen, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Matematikk for økonomi og finans er skrevet for å dekke innføringskurs i matematikk for økonomi- og finansutdanninger. Den er pedagogisk lagt opp, og åpner med en behandling av algebra og algebraiske uttrykk for dem som trenger å repetere de nødvendige forkunnskapene. I andre utgave er vektorer og vektorregning grundigere behandlet, og gradienten er introdusert i behandlingen av funksjoner i flere variabler. Kapitlene som dekker kjernetemaene, er utvidet med grundigere forklaringer, flere eksempler og flere oppgaver.
Kjernetemaene i boken er

  • finansmatematikk
  • likninger og ulikheter
  • funksjoner og grafer
  • derivasjon
  • integrasjon
  • lineære lineære likningsssystemer, vektorer og matriser
  • funksjoner i flere variabler
Forfatteren skriver lettfattelig og presist, og boken inneholder øvingsoppgaver til hvert delkapittel. Som et supplement til boken finnes også Matematikk for økonomi og finans – Oppgaver og løsningsforslag. Der finner du løsning til alle øvingsoppgavene i denne boken.