Matematikk 7 fra Cappelen Damm Oppgavebok

Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm
Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen, Kristin Måleng og Vibeke Saltnes Olsen, 2021, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Oppgaveboka følger kapitlene og målene i grunnboka. Oppgavene er differensieringsmarkert. Eleven vises tydelige eksempler underveis, og oppgaveboka egner seg derfor ekstra godt til hjemmearbeid.
Oppgavene under «Andre utfordringer» ved slutten av hvert kapittel, er ekstra utfordrende. Noen av oppgavene går ut over målene for kapitlet og gir en forsmak på neste steg.