Matematikk 7 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm
Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen, Kristin Måleng og Vibeke Saltnes Olsen, 2022, Spiral, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
749,–

Omtale

Lærerens bok består av en generell del, en hoveddel som følger grunnboka side for side og kopioriginaler.
I den generelle delen finner du opplysninger om hvilke matematikkdidaktiske prinsipper Matematikk 5-7 bygger på og hvordan verket er bygget opp. Du finner også generell teori om utvikling av regnestrategier, de visuelle modellene forfatterne benytter og metoder for gjennomføring av klasseromsamtaler. Lærerveiledningen følger grunnboka side for side. Sidene i veiledningen er delt med en strek. Under streken finner du faksimiler av elevboksidene, utfyllende forklaringer til oppgavene og tips til differensiering. Du får også støtte til lærerstyrte klasseromsamtaler og organisering av samarbeidsoppgavene for elevene. Over streken finner du målene for kapitlene og hvilke begreper som innføres. Hvert kapittel har utfyllende matematisk og didaktisk teori til temaene. Til hvert kapitteloppslag er det dessuten laget liten historie. Den formidler et matematisk problem knyttet til kapitlet. Oppslagsbildet i grunnboka sammen med fortellingen, gir deg en god start på kapitlene når du skal samtale med elevene om hvordan de vil løse problemet.