Lovsamling for sjøfolk og maritime skoler

Tor Erik Jensen (red.), 2021, Heftet, Bokmål
For skoler/bedrifter599,– ekskl. mva
749,– inkl. mva

Omtale

Denne lovsamlingen inneholder de viktigste lovene, forskriftene og reglene som gjelder til sjøs. Den er et nødvendig redskap for studenter i maritime utdanninger, sjøfolk og ansatte i skipsfartsnæringen.

Samlingen er ajourført og oppgradert med nye regler som er kommet til siden forrige utgave. Dagens internasjonalisering krever at det maritime regelverket finnes på engelsk. Derfor inneholder samlingen engelsk oversettelse av de lover, forskrifter og regler hvor dette er tilgjengelig.

Lovsamlingen er redigert av universitetslektor Tor Erik Jensen. Han er cand.jur/Executive MBA. Jensen underviser studenter på bachelor- og masternivå i sjørett, både i Norge og utlandet. Han har tidligere praksis fra shipping.

Denne 20. utgaven er à jour pr. 1. august 2021.