Livsløp med funksjonshemming

Kirsten Thorsen og Eva Jeppson Grassman, 2012, Heftet, Bokmål

Omtale

Livsløp med funksjonshemming presenterer helt ny, praktisk kunnskap om livsløp og aldring blant mennesker med funksjonshemming. Forfatterne beskriver funksjonshemmedes erfaringer og opplevelser og drøfter utfordringene funksjonshemmede selv, nærmiljøet, samfunnet og hjelpere møter.

Noen viktige problemstillinger som boka tar opp er:

  • Hva er «typisk» på eldre dager – stiller alle eldre på lik linje?
  • Hvilke påkjenninger medfører «normalisering»?
  • Hvordan utfordres kjønnsidentiteten av funksjonsnedsettelser?
  • Hva innebærer det å være foreldre til en funksjonshemmet person gjennom et helt livsløp?
  • Hvilke utfordringer møter støtte- og hjelpeapparatet?
  • Hvor viktig er og hvordan formes og utvikles en handikappolitisk identitet?
Funksjonshemmede mennesker lever lenger enn før og aldringsprosessen til mennesker med funksjonsnedsettelser stiller både samfunnet og tiltaks- og hjelpeapparatet overfor nye utfordringer. De to forskningsfeltene om «funksjonshemmede» og «eldre» har vært konsentrert om hver sin befolkningsgruppe. Denne boka forener de to feltene og omhandler spørsmål som tidligere knapt er belyst i forskning. Boka gir et kunnskapsgrunnlag for forståelse og samhandling mellom ulike faggrupper i tverrfaglig samarbeid.

Livsløp med funksjonshemming er skrevet for helse- og sosialarbeidere og for studenter innen vernepleie, sykepleie, ergo- og fysioterapi, sosialt arbeid, medisin samt i de tverrfaglige videreutdanningene.