Liv og helse Yrke (LK20)

Liv og helse Helse- og oppvekstfag (LK20)

Lærebok helse- og oppvekstfag vg1

Sigrid Bogstad, Annette Bråthen og Hilde Lindemann Andressen, 2020, Fleksibind, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Yrke lærebok er skrevet med tanke om at lærestoffet skal være motiverende og lett å lære. Liv og helse er faglig oppdatert til den nye læreplan i helse- og oppvekstfag vg1 til fagfornyelsen (LK20).

Læreboken har eksempler som gjør faget relevant for eget liv og utdanningsprogram.Yrke lærebok består av:
• Yrke lærebok med oppgaver på flere nivåer (alt-i-ett-bok)
• Yrke Elevnettsted, gratis
• Yrke Brettbok, lisens
• Yrke Unibok, gratis
• Yrke Lærernettstedet, lisens

Det er stort fokus på elevens egen hverdag og yrkene de møter i faget. Yrke har en ryddig struktur og er rikt illustrert med gode bilder og illustrasjoner. Oppgaver, eksempler og aktiviteter gir elevene muligheter til å jobbe praktisk med lærestoffet og reflektere over temaene.

Den digitale ressursen har stoff om yrkesfaglig fordypning (YFF).