Liv og helse Lærernettsted (LK20) (Nettsted)

Liv og helse Lærernettsted (LK20)

Liv og helse Helse- og oppvekstfag (LK20)

Digitale lærerressurser Helse- og oppvekstfag vg1

2020, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

Lærernettsted for Helse og oppvekstfag vg1 utviklet til fagfornyelsen LK20.

Digitale ressurser til lærer
For lærere er det utviklet en nyttig ressurs med forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og tverrfaglige tema. Du finner også PowePoint-presentasjoner til alle kapitlene i lærebøkene. Et kommunikasjonsverktøy sørger for at lærere enkelt kan kommentere innleverte oppgaver og følge med på elevenes progresjon og arbeid. Læreren kan også tildele oppgaver til grupper eller enkeltelever. Dette frigjør verdifull tid og sørger for mindre administrasjon og mer læring!

Lærerressursen har en årlig lisens. Uten lisens har både elever og lærere tilgang til elevnettstedet. For tilgang til lydfilene av de tre bøkene i Liv og helse-serien, kreves lisens til den enkelte elev (Liv og helse Elevnettsted Pluss).

Gratis elevnettsted
livoghelse.cdu.no kan elevene arbeide med varierte, dagsaktuelle oppgaver tett knyttet opp mot tekstene i læreboka. De kan lagre svar og tekster de jobber med og enkelt holde oversikt over eget arbeid. På nettstedet finner elevene ulike oppgavetyper og fordypningsstoff. Elevnettstedet er gratis, men krever innlogging slik at elevene kan lagre oppgaver og kommunisere med lærer. Ressursen er en viktig tilleggsressurs for variasjon i undervisningen, og brukes i kombinasjon med lærebøkene.

livoghelse.cdu.no