Liv og helse Helse (LK20)

Liv og helse Helse- og oppvekstfag (LK20)

Lærebok helse- og oppvekstfag vg1

Gunn Helene Arsky, Ingvild Iversen , Camilla Rørtveit og Camilla Engh, 2020, Fleksibind, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet

Omtale

Liv og helse Helse lærebok for Helse- og oppvekstfag er skrevet med tanke om at lærestoffet skal være motiverende og lett å lære. Læreboken har eksempler som gjør faget relevant for yrket, eget liv og utdanningsprogram. De tre lærebøkene Helse, Kommunikasjon og Yrke, som tilsammen utgør Liv og helse-verket til Cappelen Damm på vg1, er skrevet for Kunnskapsløftet LK20.

Komponenter til Helse for helse- og oppvekstfag
Helse Lærebok med oppgaver på flere nivåer (alt-i-ett-bok)
• Helse Brettbok
, lisens
• Helse Unibok, lisens
• Liv og helse Elevnettsted, gratis
• Liv og helse Lærernettstedet, lisens

Det er stort fokus på elevens egen hverdag og helse. Helse har en ryddig struktur og er rikt illustrert med gode bilder og forklarende tegninger. Spørsmål og aktiviteter gir elevene muligheter til å jobbe praktisk med lærestoffet og reflektere over temaene.

De digitale ressursene vil ha stoff om yrkesfaglig fordypning (YFF).

https://hofag.cappelendamm.no/