Liv og helse Elevnettsted (LK20) (Nettsted)

Liv og helse Elevnettsted (LK20)

Liv og helse Helse- og oppvekstfag (LK20)

Gratis digitale elevressurser, Helse- og oppvekstfag vg1

2021, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Gratis elevnettsted for lærerverket Liv og helse vg1, utviklet til fagfornyelsen 2020.

På hofag.cdu.no kan elevene arbeide med varierte, dagsaktuelle oppgaver tett knyttet opp mot tekstene i læreboka. De kan lagre svar og tekster de jobber med og enkelt holde oversikt over eget arbeid. På nettstedet finner elevene ulike oppgavetyper og fordypningsstoff. Elevnettstedet er gratis, men krever innlogging slik at elevene kan lagre oppgaver og kommunisere med lærer. Ressursen er en viktig del av læreverket og brukes i kombinasjon med lærebøkene.

Digitale ressurser til lærer
For lærere utvikler vi en nyttig ressurs med forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og tverrfaglige tema. Et kommunikasjonsverktøy sørger for at lærere enkelt kan kommentere innleverte oppgaver og følge med på elevenes progresjon og arbeid. Læreren kan også tildele oppgaver til klasser, grupper eller enkeltelever. Dette frigjør verdifull tid og sørger for mindre administrasjon og mer læring!

På lærernettstedet finner du også dine egne digitale utgave av læreboka (tavlebok) som gjør det enkelt å planlegge og gjennomføre undervisningen. Lærerressursen har en årlig lisens.

hofag.cdu.no