Lillesands historie

1850-1920

Berit Eide Johnsen, 2023, Innbundet, Bokmål
498,–

Omtale

I denne boken trekkes linjene gjennom sytti år av nåværende Lillesand kommunes historie, fra 1850 til 1920. Den innledes med en vandring gjennom ladestedet Lillesand samt omlandskommunene Vestre Moland og Høvåg på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Deretter er skipsfarten tema. Oppgangen, som startet i 1820-årene og varte fram til rundt 1890, la grunnlaget for befolkningsvekst og velstand. Den følgende krisen førte til utvandring, særlig til USA, men også til at ny virksomhet ble startet opp. Så er utviklingen av kommunikasjonene samt riks- og lokalpolitikk tema, før oppmerksomheten rettes mot omsorg, helse og sykdomsbekjempelse. Kampen mot alkoholen – «Lillesands drikketrafik» – tas så opp, før oppmerksomheten rettes mot «Associationsaanden» – dannelsen av foreninger og andre typer sammenslutninger – samt utviklingen av skolen. Til sammen utgjør kapitlene en rik og mangefasettert analyse av lokalsamfunnet i en begivenhetsrik periode.