Leseuniverset 5-7 Samfunnsfag 1 (boks)

Leseuniverset 5-7
Frognes m.fl., 2010, Pakke, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
1 149,–

Omtale

Innhold
Leseuniverset 5-7 Samfunnsfag 1 (boks) inneholder åtte bøker. I hver bok finner du faglige oppgaver i leseforståelse.
Boksen er tilgjengelige på både bokmål og nynorsk!

Titler i boksen
Beleiringen av Akersborgen
Filosofi
Hekser
Kappløpet om Sydpolen
Marco Polo
Pompeii
Regnskogen
Sjørøvere

Lesing av fagtekster
Fagheftene kombinerer lesetrening med tilegnelse av fagkunnskap. Bøkene er samlet i bokser etter fag (naturfag og samfunnsfag). Hver bok tar for seg ett eller flere emner fra fagplanene i Kunnskapsløftet. Bøkene tar sikte på å styrke eleven i å lese og forstå innholdet i en fagtekst samt å stimulere til videre utforskning innenfor faget. Flere av bøkene går også mer i dybden innenfor de enkelte temaene enn det det er plass til i en tradisjonell lærebok.