Leseunivers 9: Ei matemagisk verd

Leseunivers fra Cappelen Damm
Kit A. Rasmussen, 2024, Innbundet, Nynorsk
109,–

Omtale

Kaninen min Kula er borte. Skal eg klare å finne han igjen, må eg velje rett. Skal eg velje den blå steinen, eller den brune?

Leseunivers Blå, nivå 9
Desse bøkene er for barn som har komme i gang med lesinga. Bøkene er engasjerande, spennande og har mange gøyale illustrasjonar. Tekstane inneheld for det meste lydrette og lydnære ord, men med aukande innslag av ikkje-lydrette ord, lengre ord, dobbeltkonsonantar, diftongar og konsonantsamansetningar. Leseunivers Blå har illustrasjonar på mange sider.